~*Keep Smiling*~

it scares me that you never know what someone is thinking or feeling towards you and everything that they say could be one massive lie

(Source: wh1rring, via fashionsensexoxo)

chibird:

People who genuinely care about your well-being and happiness make all the difference in your life. Find people like that and be one of those people to others.

chibird:

People who genuinely care about your well-being and happiness make all the difference in your life. Find people like that and be one of those people to others.

tokyo-fashion:

Kawaii animal donuts in Koenji now!

tokyo-fashion:

Kawaii animal donuts in Koenji now!

(via eateryaddict)

hqlines:

ALL GOOD THINGS HERE!

hqlines:

ALL GOOD THINGS HERE!

(via hqlines)

kitesquotes:

"Cặp tình nhân chung thủy nhất mọi thời đại: bạn và… chiếc giường."{Sưu Tầm}des by _Himawari_@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Cặp tình nhân chung thủy nhất mọi thời đại: bạn và… chiếc giường."

{Sưu Tầm}
des by _Himawari_@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Đi loanh quanh rồi mới thấy, nằm dài ở nhà vẫn là thích nhất."
{Sưu Tầm}des by Jung.Mi.Yeon@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Đi loanh quanh rồi mới thấy, nằm dài ở nhà vẫn là thích nhất."

{Sưu Tầm}
des by Jung.Mi.Yeon@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Dạo này đột nhiên nghĩ phải chăng kiếp trước khi hẹn gặp lại, em quên không nói với anh kiếp này sẽ dùng gì để hẹn nhau, vậy nên anh mới chưa tìm thấy em?Nếu một ngày trong tương lai gặp được anh, nhất định em sẽ đạp anh 1 cái rồi bảo “đồ đần, lạc đường hay sao mà hai mấy năm rồi mới tìm thấy em?”” {Hòa Hỏa}des by Jung.Mi.Yeon@Kitesvn.com 

kitesquotes:

"Dạo này đột nhiên nghĩ phải chăng kiếp trước khi hẹn gặp lại, em quên không nói với anh kiếp này sẽ dùng gì để hẹn nhau, vậy nên anh mới chưa tìm thấy em?

Nếu một ngày trong tương lai gặp được anh, nhất định em sẽ đạp anh 1 cái rồi bảo “đồ đần, lạc đường hay sao mà hai mấy năm rồi mới tìm thấy em?”” 

{Hòa Hỏa}
des by Jung.Mi.Yeon@Kitesvn.com 

kitesquotes:

"Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình."
{Trịnh Công Sơn}des by _Himawari_@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình."

{Trịnh Công Sơn}
des by _Himawari_@Kitesvn.com

“What you are today and what you will be in five years depends on two things: the people you meet and the books you read.”
— Twyla Tharp (via theflowershop)

(Source: pureblyss, via theflowershop)